ileodata banner

Search Again


NameCountrySexDOBDODHip ScoreElbow ScoreEye ScorePhoto
Alf v. Alten EulenturmGermanyM1993-10-02
Amina v. Alten EulenturmGermanyF1993-10-02
Anika v. Alten EulenturmGermanyF1993-10-02
Anna v. Alten EulenturmGermanyF1993-10-02
Ariane v. Alten EulenturmGermanyF1993-10-02
Asterix v. Alten EulenturmGermanyM1993-10-02
Attila v. Alten EulenturmGermanyM1993-10-02
Ayk v. Alten EulenturmGermanyM1993-10-02
Baffy v. Alten EulenturmGermanyF1994-12-16
Baghira v. Alten EulenturmGermanyF1994-12-16
Baira v. Alten EulenturmGermanyF1994-12-16
Balou v. Alten EulenturmGermanyM1994-12-16
Bessy v. Alten EulenturmGermanyF1994-12-16
Bijou v. Alten EulenturmGermanyF1994-12-16
Bjälka v. Alten EulenturmGermanyF1994-12-16
Brahms v. Alten EulenturmGermanyM1994-12-16
Brisko v. Alten EulenturmGermanyM1994-12-16
Brutus v. Alten EulenturmGermanyM1994-12-16
Buddy v. Alten EulenturmGermanyM1994-12-16
Camillo v. Alten EulenturmGermanyM1995-05-31
Candy v. Alten EulenturmGermanyF1995-05-31
Condor v. Alten EulenturmGermanyM1995-05-31
Conner Mc Claud v. Alten EulenturmGermanyM1995-05-31
Cwips v. Alten EulenturmGermanyF1995-05-31
Cyra v. Alten EulenturmGermanyF1995-05-31
Duncan vom Alten EulenturmGermanyM2007-12-23
Don Camillo vom Alten EulenturmGermanyM2007-12-23
Diego vom Alten Eulenturm #GermanyM2007-12-23A1
Dana vom Alten EulenturmGermanyF2007-12-23
Debbie vom Alten EulenturmGermanyF2007-12-23
Delfina vom Alten EulenturmGermanyF2007-12-23
Dania vom Alten EulenturmGermanyF2007-12-23
Eddi vom Alten EulenturmGermanyM2009-11-24
Elvis vom Alten EulenturmGermanyM2009-11-24
Emil vom Alten EulenturmGermanyM2009-11-24
Erek Erlkönig vom Alten EulenturmGermanyM2009-11-24
Ebony vom Alten EulenturmGermanyF2009-11-24
Ella vom Alten EulenturmGermanyF2009-11-24
Emma Paula vom Alten EulenturmGermanyF2009-11-24
Enya vom Alten EulenturmGermanyF2009-11-24
Enya Dunja vom Alten EulenturmGermanyF2009-11-24
Frija vom Alten EulenturmGermanyF2015-11-30
Fernanda vom Alten EulenturmGermanyF2015-11-30
Flas vom Alten EulenturmGermanyM2015-11-30
Farley Charly vom Alten EulenturmGermanyM2015-11-30
Gina vom Alten EulenturmGermanyF2017-05-19
Genea vom Alten EulenturmGermanyF2017-05-19
Great Merlin vom Alten EulenturmGermanyM2017-05-19

48 Leonbergers found.