Search Again

 

44 Leonbergers found.

NameDOBDODSexHipsElbowsEyesPhoto
Aegir v. Glemstal1923-04-29M
Aja v. Glemstal1923-04-29F
Amor v. Glemstal1923-04-29M
Angnes v. Glemstal1923-04-29F
Anita v. Glemstal1923-06-07F
Achill v. Glemstal1925-02-24M
Alf v. Glemstal1925-02-24M
Allah v. Glemstal1925-02-24M
Amor v. Glemstal 1581925-02-24M
Armin v. Glemstal1925-02-24M
Asta v. Glemstal1925-02-24F
Alex v. Glemstal1953-04-22M
Arko v. Glemstal1953-04-22M
Arno v. Glemstal1953-04-22M
Arri v. Glemstal1953-04-22M
Asso v. Glemstal1953-04-22M
Asta v. Glemstal (2)1953-04-22F
Baldur v. Glemstal1954-05-16M
Barko v. Glemstal1954-05-16M
Barri v. Glemstal1954-05-16M
Benno v. Glemstal1954-05-16M
Bodo v. Glemstal1954-05-16M
Bärbel v. Glemstal1954-05-16F
Carlo v. Glemstal1955-06-15M
Castor v. Glemstal1955-06-15M
Cato v. Glemstal1955-06-15M
Cilli v. Glemstal1955-06-15F
Condor v. Glemstal1955-06-15M
Conny v. Glemstal1955-06-15M
Dago v. Glemstal1963-09-23M
Diana v. Glemstal1963-09-23F
Dina v. Glemstal1963-09-23F
Dolf v. Glemstal1963-09-23M
Droll v. Glemstal1963-09-23M
Dunja v. Glemstal1963-09-23F
Eddy v. Glemstal1965-05-09F
Eico v. Glemstal1965-05-09M
Elfe v. Glemstal1965-05-09F
Elka v. Glemstal1965-05-09F
Elke v. Glemstal1965-05-09F
Elli v. Glemstal1965-05-09F
Enrico v. Glemstal1965-05-09M
Ero v. Glemstal1965-05-09M
Etzel v. Glemstal1965-05-09M