Search Again

 

149 Leonbergers found.

NameDOBDODSexHipsElbowsEyesPhoto
Abbo v. guten L÷wen1965-11-29M
Achat v. guten L÷wen1965-11-29M
Akkascha v. guten L÷wen1965-11-29M
Aladin v. guten L÷wen1965-11-29MC
Arion v. guten L÷wen1965-11-29M
Arrak v. guten L÷wen1965-11-29M
Asko v. guten L÷wen1965-11-29M
Baronesse v. guten L÷wen1966-11-27F
Bascha v. guten L÷wen1966-11-27F
Batho v. guten L÷wen1966-11-27MD
Bela v. guten L÷wen1966-11-27F
Beo v. guten L÷wen1966-11-27M
Blissa v. guten L÷wen1966-11-27F
Bona v. guten L÷wen1966-11-27F
Boris v. guten L÷wen1966-11-27MC
Branka v. guten L÷wen1966-11-27F
Cliff v. guten L÷wen1967-11-21M
Clivia v. guten L÷wen1967-11-21F
Cora v. guten L÷wen1967-11-21F
Dingo v. guten L÷wen1969-03-02M
Dinos v. guten L÷wen1969-03-02M
Dita v. guten L÷wen1969-03-02F
Don v. guten L÷wen1969-03-02M
Duscha v. guten L÷wen1969-03-02F
Edle v. guten L÷wen1969-08-07F
Eila v. guten L÷wen1969-08-07F
Erla v. guten L÷wen1969-08-07F
Erol v. guten L÷wen1969-08-07M
Ex v. guten L÷wen1969-08-07M
Farina v. guten L÷wen1969-08-11F
Faruk v. guten L÷wen1969-08-11M
Favorit v. guten L÷wen1969-08-11M
Fels v. guten L÷wen1969-08-11M
Filow v. guten L÷wen1969-08-11M
Flirt v. guten L÷wen1969-08-11M
Frigga v. guten L÷wen1969-08-11F
FŘrst v. guten L÷wen1969-08-11M
Gerona v. guten L÷wen1970-02-09F
Gin v. guten L÷wen1970-02-09M
Gorgo v. guten L÷wen1970-02-09M
Gringo v. guten L÷wen1970-02-09M
Griska v. guten L÷wen1970-02-09F
Gutta v. guten L÷wen1970-02-09F
Hirla v. guten L÷wen1970-06-29F
Hoss v. guten L÷wen1970-06-29M
Hussa v. guten L÷wen1970-06-29F
Ilja v. guten L÷wen1971-04-12F
Iljoscha v. guten L÷wen1971-04-12M
Inka v. guten L÷wen1971-04-12F
Ionka v. guten L÷wen1971-04-12F
Ivan v. guten L÷wen1971-04-12M
Jano v. guten L÷wen1971-04-17M
Janus v. guten L÷wen1971-04-17MC
Jasmin v. guten L÷wen1971-04-17F
Kalisch v. guten L÷wen1971-06-20M
Karamba v. guten L÷wen1971-06-20F
Kora v. guten L÷wen1971-06-20F
Lars v. guten L÷wen1971-09-27M
Lauser v. guten L÷wen1971-09-27M
Leander v. guten L÷wen1971-09-27M
Leo v. guten L÷wen1971-09-27MB
Leoni v. guten L÷wen1971-09-27F
Livio v. guten L÷wen1971-09-27M
Lord v. guten L÷wen1971-09-27M
Mambo v. guten L÷wen1972-03-10M
Manitu v. guten L÷wen1972-03-10M
Maxi v. guten L÷wen1972-03-10F
Mino v. guten L÷wen1972-03-10M
Minouche v. guten L÷wen1972-03-10F
Mona v. guten L÷wen1972-03-10F
Mufti v. guten L÷wen1972-03-10M
Na-Nu v. guten L÷wen1972-07-23FC
Narrel v. guten L÷wen1972-07-23FE
Nemo v. guten L÷wen1972-07-23M
Nestquick v. guten L÷wen1972-07-23FC
Nicodemus v. guten L÷wen1972-07-23M
Nimm-Zwei v. guten L÷wen1972-07-23F
Nixnutz v. guten L÷wen1972-07-23M
Nobless v. guten L÷wen1972-07-23FD
Nostra v. guten L÷wen1972-07-23F
Nougat v. guten L÷wen1972-07-23M
Nova v. guten L÷wen1972-07-23F
Nutella v. guten L÷wen1972-07-23F
Oman v. guten L÷wen1973-01-13M
Omen v. guten L÷wen1973-01-13M
Panda v. guten L÷wen1973-01-23F
Pascha v. guten L÷wen1973-01-23M
Piroschka v. guten L÷wen1973-01-23F
PlŘsch v. guten L÷wen1973-01-23M
Queen v. guten L÷wen1973-03-26F
Quis v. guten L÷wen1973-03-26M
Raki v. guten L÷wen1973-07-06M
Rischi v. guten L÷wen1973-07-06F
Rona v. guten L÷wen1973-07-06F
Roulette v. guten L÷wen1973-07-06FA
Rum v. guten L÷wen1973-07-06M
Safe v. guten L÷wen1973-11-20F
Saki v. guten L÷wen1973-11-20M
Saskia v. guten L÷wen1973-11-20F
Simba v. guten L÷wen1973-11-20M
Sindy v. guten L÷wen1973-11-20F
Skylla v. guten L÷wen1973-11-20F
Sorel v. guten L÷wen1973-11-20M
Steppa v. guten L÷wen1973-11-20F
Summa v. guten L÷wen1973-11-20F
Sunshine v. guten L÷wen1973-11-20F
Tamina v. guten L÷wen1973-11-21F
Tessa v. guten L÷wen1973-11-21F
Tiffany v. guten L÷wen1973-11-21F
Tigull v. guten L÷wen1973-11-21M
Tiptop v. guten L÷wen1973-11-21M
Toffee v. guten L÷wen1973-11-21F
Ultimo v. guten L÷wen1973-11-27M
Unico v. guten L÷wen1973-11-27M
Unisono v. guten L÷wen1973-11-27M
Uppsala v. guten L÷wen1973-11-27M
Uptodate v. guten L÷wen1973-11-27M
Urs v. guten L÷wen1973-11-27M
Vana v. guten L÷wen1975-03-02F
Venia v. guten L÷wen1975-03-02F
Vesta v. guten L÷wen1975-03-02F
Veto v. guten L÷wen1975-03-02M
Vicki v. guten L÷wen1975-03-02F
Vico v. guten L÷wen1975-03-02M
Vigo v. guten L÷wen1975-03-02M
Viola v. guten L÷wen1975-03-02F
Vita v. guten L÷wen1975-03-02F
Volta v. guten L÷wen1975-03-02F
Wanda v. guten L÷wen1976-05-09F
Wastl v. guten L÷wen1976-05-09M
Wega v. guten L÷wen1976-05-09F
Wendelin v. guten L÷wen1976-05-09M
Wenzel v. guten L÷wen1976-05-09M
Wum v. guten L÷wen1976-05-09M
Xanthippe v. guten L÷wen1977-01-13F
Yak v. guten L÷wen1977-01-25M
Yester v. guten L÷wen1977-01-25M
Yogi v. guten L÷wen1977-01-25M
York v. guten L÷wen1977-01-25M
Yorri v. guten L÷wen1977-01-25M
Yossi v. guten L÷wen1977-01-25M
Youscha v. guten L÷wen1977-01-25M
Yugo v. guten L÷wen1977-01-25M
Zamba v. guten L÷wen1978-01-23F
Zen v. guten L÷wen1978-01-23F
Zola v. guten L÷wen1978-01-23F
Aleiga v. guten L÷wen1979-08-28F
Ari v. guten L÷wen1979-08-28M
Atorka v. guten L÷wen1979-08-28F