Search Again

 

197 Leonbergers found.

NameDOBDODSexHipsElbowsEyesPhoto
Abdullah v. Loh1977-01-20M
Alf v. Loh1977-01-20M
Alibaba v. Loh1977-01-20Mua
Alkeste v. Loh1977-01-20FC
Aquino v. Loh1977-01-20FTC (B)
Archibald v. Loh1977-01-20MA
Arco v. Loh1977-01-20M
Asta v. Loh1977-01-20FA
Azotosz v. Loh1977-01-20M
Belev-Boreas v. Loh1978-11-27M
Brisis-Briseis v. Loh1978-11-27F
Cassandra v. Loh1979-01-22F
Cassius v. Loh1979-01-22M
Cato v. Loh1979-01-22M
Cecille v. Loh1979-01-22F
Chico v. Loh1979-01-22M
Clarence v. Loh1979-01-22M
Cora v. Loh1979-01-22F
Corinna v. Loh1979-01-22F
Csar v. Loh1979-01-22M
Darja v. Loh1979-10-28F
Darko v. Loh1979-10-28M
Delilah v. Loh1979-10-28F
Desdemona v. Loh1979-10-28F
Desperado v. Loh1979-10-28M
Despot v. Loh1979-10-28M
Dingo v. Loh1979-10-28M
Django v. Loh1979-10-28M
Domenica v. Loh1979-10-28F
Don v. Loh1979-10-28M
Donka v. Loh1979-10-28F
Elfie v. Loh1980-09-20F
Elka v. Loh1980-09-20F
Ellly v. Loh1980-09-20F
Emil v. Loh1980-09-20M
Emma v. Loh1980-09-20F
Errek v. Loh1980-09-20M
Eschna v. Loh1980-09-20F
Fabian v. Loh1981-11-22M
Fine v. Loh1981-11-22F
Franziska v. Loh1981-11-22FB
Frieda v. Loh1981-11-22F
George v. Loh1982-08-23M
Ginger v. Loh1982-08-23F
Gottlieb v. Loh1982-08-23M
Griseldis v. Loh1982-08-23F
Gustav v. Loh1982-08-23M
Haakon v. Loh1984-02-04M
Hadrian v. Loh1984-02-04M
Hakim v. Loh1984-02-04MA
Hannibal v. Loh1984-02-04M
Honey v. Loh1984-02-04FA
Ilja v. Loh1984-02-08M
Ivo v. Loh1984-02-08M
Jana v. Loh1984-02-08F
Janine v. Loh1984-02-08F
Jennifer v. Loh1984-02-08F
Jessica v. Loh1984-02-08F
Joschka v. Loh1984-02-08F
Karlo v. Loh1985-05-12MC
Katinka v. Loh1985-05-12F
Katrin v. Loh1985-05-12F
Kinga v. Loh1985-05-12F
Kira v. Loh1985-05-12F
Kosak v. Loh1985-05-12MA
Laila v. Loh1985-09-02F
Lanzelot v. Loh1985-09-02M
Larissa v. Loh1985-09-02F
Leika v. Loh1985-09-02F
Lemmy v. Loh1985-09-02M
Leopold v. Loh1985-09-02M
Little-Barry v. Loh1985-09-02M
Lobo v. Loh1985-09-02M
Loretta v. Loh1985-09-02F
Ludmilla v. Loh1985-09-02F
Lupus v. Loh1985-09-02M
Maja v. Loh1986-08-11F
Marlene v. Loh1986-08-11F
Marlo v. Loh1986-08-11M
Michelle v. Loh1986-08-11F
Milo v. Loh1986-08-11M
Mimi v. Loh1986-08-11FC2
Mirko v. Loh1986-08-11M
Mona v. Loh1986-08-11F
Nadine v. Loh1986-10-11FA1
Nancy v. Loh1986-10-11F
Natalie v. Loh1986-10-11F
Nathan v. Loh1986-10-11M
Nelly v. Loh1986-10-11F
Nina v. Loh1986-10-11F
Nora v. Loh1986-10-11F
Odette v. Loh1987-02-13F
Odin v. Loh1987-02-13M
Olga v. Loh1987-02-13FB2
Omar v. Loh1987-02-13MA2
Ondra v. Loh1987-02-13FD
Ophelia v. Loh1987-02-131994 07yFA
Orpheus v. Loh1987-02-13M
Oscar v. Loh1987-02-13MC1
Oslow v. Loh1987-02-13MB
Ota v. Loh1987-02-13F
Othello v. Loh1987-02-13M
Pascha v. Loh1987-12-25MA2
Paula v. Loh1987-12-25F
Payka v. Loh1987-12-25F
Penelope v. Loh1987-12-25F
Puschka v. Loh1987-12-25FB1
Quadrigo v. Loh1988-11-13M
Quadro v. Loh1988-11-13M
Quasimodo v. Loh1988-11-13M
Queen v. Loh1988-11-13F
Quentin v. Loh1988-11-13M
Quica v. Loh1988-11-13F
Quinja v. Loh1988-11-13F
Quinta v. Loh1988-11-1321/11/1997 09yFA
Quinto v. Loh1988-11-13M
Quintus v. Loh1988-11-13M
Quiska v. Loh1988-11-13F
Rambo v. Loh1989-01-23M
Raya v. Loh1989-01-23FC1
Rhea v. Loh1989-01-23F
Ryadra v. Loh1989-01-23F
Sam v. Loh1989-06-13M
Samson v. Loh1989-06-13M
Sascha v. Loh1989-06-13M
Scirpion v. Loh1989-06-13M
Selma v. Loh1989-06-13F
Sheila v. Loh1989-06-13F
Simba v. Loh1989-06-13M
Simon v. Loh1989-06-13M
Starlight v. Loh1989-06-13M
Suleika v. Loh1989-06-13F
Svenja v. Loh1989-06-13F
Timmy v. Loh1990-10-07M
Tommy v. Loh1990-10-07M
Ultima Thule v. Loh1991-03-0704/05/1992 01y 1mF
Ulyxes v. Loh1991-03-07M
Umberto v. Loh1991-03-07M
Undine v. Loh1991-03-07F
Unique v. Loh1991-03-07FB2
Unkas v. Loh1991-03-07M
Uri v. Loh1991-03-07MA/A 1993, C/B 1992Clear 18/1/99
Urianca v. Loh1991-03-07F
Urmel v. Loh1991-03-07F
Ursus v. Loh1991-03-07M
Usabelle v. Loh1991-03-07FA2
Vicky v. Loh1991-09-14F
Viktoria v. Loh1991-09-14F
Viola v. Loh1991-09-14F
Virginia v. Loh1991-09-14F
Virjana v. Loh1991-09-14F
Wasko v. Loh1993-02-21M
Wendelin v. Loh1993-02-21M
Wendy v. Loh1993-02-21F
Wilhelmine v. Loh1993-02-21F
Willy v. Loh1993-02-21M
Winja v. Loh1993-02-21FB2
Wolf v. Loh1993-02-21M
Wotan v. Loh1993-02-21M
Xandor v. Loh1993-12-09M
Xandra v. Loh 1993-12-09/11/2003 09y 11m
Stroke
FB2
Xandy v. Loh1993-12-09F
Xantos v. Loh1993-12-09M
Xara v. Loh1993-12-09F
Xaver v. Loh1993-12-09M
Xenia v. Loh1993-12-09F
Xerxes v. Loh1993-12-09M
Xmolly v. Loh1993-12-09F
Yago v. Loh1994-05-13M
Yanik v. Loh1994-05-13M
Yasmin v. Loh1994-05-13F
Yenny v. Loh1994-05-13F
Yoscha v. Loh1994-05-13F
Ypsi v. Loh1994-05-13F
Yvo-Yakomo v. Loh1994-05-13M
Zargo v. Loh1995-05-08M
Zenia v. Loh1995-05-08F
Zeus v. Loh 1995-05-08DOD? under 09y
Cancer:- Hemangiosarcoma
MOFA GoodOFA NormalClear 05/02/1998 (CERF)
Zider v. Loh 1995-05-0828/04/2003 07y 11mFOFA GoodOFA Normal
Zilantai-Zeno v. Loh1995-05-08M
Ziska v. Loh1995-05-08F
Zita v. Loh1995-05-08F
Zoitan-Ludwig v. Loh1995-05-08M
Zonk v. Loh1995-05-08M
Zora v. Loh1995-05-08F
Zorro v. Loh1995-05-08M
Aaron v. Loh1995-07-30M
Ali v. Loh1995-07-30M
Artus v. Loh1995-07-30M
Balou v. Loh1997-05-14M
Bandit v. Loh1997-05-14M
Banja v. Loh1997-05-14F
Bastian v. Loh1997-05-14M
Berta v. Loh1997-05-14F
Biene v. Loh1997-05-14F
Bonny v. Loh1997-05-14F
Branka v. Loh1997-05-14F