Search Again

 

321 Leonbergers found.

NameDOBDODSexHipsElbowsEyesPhoto
Anja v. Stammhaus Eike1964-10-26F
Anka v. Stammhaus Eike1964-10-26F
Argus v. Stammhaus Eike1964-10-26M
Artus v. Stammhaus Eike1964-10-26M
Assi v. Stammhaus Eike1964-10-26F
Biene v. Stammhaus Eike1965-08-15F
Borris v. Stammhaus Eike1965-08-15M
Ceps v. Stammhaus Eike1966-07-18M
Cerberus v. Stammhaus Eike1966-07-18M
Cherry v. Stammhaus Eike1966-07-18M
Circe v. Stammhaus Eike1966-07-18F
Cognak v. Stammhaus Eike1966-07-18M
Cora v. Stammhaus Eike1966-07-18F
Daggy v. Stammhaus Eike1967-04-26F
Dago v. Stammhaus Eike1967-04-26M
Dana v. Stammhaus Eike1967-04-26F
Dingo v. Stammhaus Eike1967-04-26M
Dolf v. Stammhaus Eike1967-04-26M
Dux v. Stammhaus Eike1967-04-26M
Eike v. Stammhaus Eike1968-03-12F
Enzo v. Stammhaus Eike1968-03-12M
Erik v. Stammhaus Eike1968-03-12M
Esko v. Stammhaus Eike1968-03-12M
Fee v. Stammhaus Eike1969-01-12F
Felly v. Stammhaus Eike1969-01-12F
Fels v. Stammhaus Eike1969-01-12M
Franka v. Stammhaus Eike1969-01-12F
Geppa v. Stammhaus Eike1970-09-04F
Gert v. Stammhaus Eike1970-09-04M
Goldi v. Stammhaus Eike1970-09-04F
Greif v. Stammhaus Eike1970-09-04M
Grit v. Stammhaus Eike1970-09-04F
Halla v. Stammhaus Eike1971-06-09F
Hanka v. Stammhaus Eike1971-06-09F
Harras v. Stammhaus Eike1971-06-09M
Hassan v. Stammhaus Eike1971-06-09M
Hexe v. Stammhaus Eike1971-06-09F
Holde v. Stammhaus Eike1971-06-09F
Igor v. Stammhaus Eike1975-04-15M
Ilka v. Stammhaus Eike1975-04-15F
Imme v. Stammhaus Eike1975-04-15F
Ingo v. Stammhaus Eike1975-04-15M
Inka v. Stammhaus Eike1975-04-15F
Isegrim v. Stammhaus Eike1975-04-15M
Jana v. Stammhaus Eike1976-06-14F
Janka v. Stammhaus Eike1976-06-14F
Jasmin v. Stammhaus Eike1976-06-14F
Jessy v. Stammhaus Eike1976-06-14F
Joker v. Stammhaus Eike1976-06-14M
Karo v. Stammhaus Eike1976-06-30M
Katni v. Stammhaus Eike1976-06-30F
Kay v. Stammhaus Eike1976-06-30M
Kerry v. Stammhaus Eike1976-06-30M
Kessy v. Stammhaus Eike1976-06-30F
Kyra v. Stammhaus Eike1976-06-30F
Laika v. Stammhaus Eike1977-08-04F
Lasko v. Stammhaus Eike1977-08-04M
Leo v. Stammhaus Eike1977-08-04M
Leu v. Stammhaus Eike1977-08-04MA
Lorbas v. Stammhaus Eike1977-08-04M
Lord v. Stammhaus Eike1977-08-04M
Marcus v. Stammhaus Eike1978-05-27M
Mathi v. Stammhaus Eike1978-05-27M
Max v. Stammhaus Eike1978-05-27M
Milly v. Stammhaus Eike1978-05-27F
Moritz v. Stammhaus Eike1978-05-27M
Männe v. Stammhaus Eike1978-05-27M
Nadine v. Stammhaus Eike1978-10-13F
Nancy v. Stammhaus Eike1978-10-13F
Nelly v. Stammhaus Eike1978-10-13F
Nina v. Stammhaus Eike1978-10-13F
Nobless v. Stammhaus Eike1978-10-13F
Nurmi v. Stammhaus Eike1978-10-13M
Omar v. Stammhaus Eike1979-04-26M
Onati v. Stammhaus Eike1979-04-26F
Orelia v. Stammhaus Eike1979-04-26F
Orla v. Stammhaus Eike1979-04-26F
Othello v. Stammhaus Eike1979-04-26MA
Otti v. Stammhaus Eike1979-04-26F
Panther v. Stammhaus Eike1979-08-04M
Pascha v. Stammhaus Eike1979-08-04MA
Pieter v. Stammhaus Eike1979-08-04M
Pluto v. Stammhaus Eike1979-08-04M
Puma v. Stammhaus Eike1979-08-04M
Quax v. Stammhaus Eike1979-09-27M
Queen v. Stammhaus Eike1979-09-27F
Quest v. Stammhaus Eike1979-09-27M
Quint v. Stammhaus Eike1979-09-27M
Quitta v. Stammhaus Eike1979-09-27F
Raja v. Stammhaus Eike1980-02-22F
Rebell v. Stammhaus Eike1980-02-22M
Rex v. Stammhaus Eike1980-02-22M
Roccy v. Stammhaus Eike1980-02-22M
Roma v. Stammhaus Eike1980-02-22F
Rosko v. Stammhaus Eike1980-02-22M
Samson v. Stammhaus Eike1980-06-01MA
Saskia v. Stammhaus Eike1980-06-01F
Satan v. Stammhaus Eike1980-06-01M
Sieger v. Stammhaus Eike1980-06-01MA
Simba v. Stammhaus Eike1980-06-01M
Sultan v. Stammhaus Eike1980-06-01M
Tarzan v. Stammhaus Eike1980-08-15M
Tina v. Stammhaus Eike1980-08-15F
Tinka v. Stammhaus Eike1980-08-15FA
Titus v. Stammhaus Eike1980-08-15M
Torro v. Stammhaus Eike1980-08-15M
Tyll v. Stammhaus Eike1980-08-15M
Ulf v. Stammhaus Eike1980-11-01M
Undine v. Stammhaus Eike1980-11-01F
Unkas v. Stammhaus Eike1980-11-01M
Urith v. Stammhaus Eike1980-11-01F
Ursus v. Stammhaus Eike1980-11-01M
Urte v. Stammhaus Eike1980-11-01FA
Varus v. Stammhaus Eike1981-01-28M
Vasco v. Stammhaus Eike1981-01-28M
Vicki v. Stammhaus Eike1981-01-28F
Viktor v. Stammhaus Eike1981-01-28M
Watson v. Stammhaus Eike1981-06-29M
Wieto v. Stammhaus Eike1981-06-29M
Wolf v. Stammhaus Eike1981-06-29MA
Wotan v. Stammhaus Eike1981-06-29M
Wumm v. Stammhaus Eike1981-06-29M
Wusky v. Stammhaus Eike1981-06-29MA
Xaver v. Stammhaus Eike1981-11-16M
Xenia v. Stammhaus Eike1981-11-16FA
Xenon v. Stammhaus Eike1981-11-16M
Xerxes v. Stammhaus Eike1981-11-16M
Xinta v. Stammhaus Eike1981-11-16F
Xyla v. Stammhaus Eike1981-11-16F
Yak v. Stammhaus Eike1982-06-10M
Ydun v. Stammhaus Eike1982-06-10F
Yogi v. Stammhaus Eike1982-06-10M
Yvette v. Stammhaus Eike1982-06-10F
Yvo v. Stammhaus Eike1982-06-10MA
Yvonne v. Stammhaus Eike1982-06-10F
Zar v. Stammhaus Eike1982-07-03M
Zastro v. Stammhaus Eike1982-07-03M
Zerberus v. Stammhaus Eike1982-07-03M
Zeus v. Stammhaus Eike1982-07-03M
Zoltau v. Stammhaus Eike1982-07-03M
Zorro v. Stammhaus Eike1982-07-03M
Ajax v. Stammhaus Eike1983-07-04M
Anika v. Stammhaus Eike1983-07-04FB
Ares v. Stammhaus Eike1983-07-04M
Arpad v. Stammhaus Eike1983-07-04MA
Bambus v. Stammhaus Eike1983-07-08M
Barry v. Stammhaus Eike1983-07-08M
Barsa v. Stammhaus Eike1983-07-08FA
Bea v. Stammhaus Eike1983-07-08F
Bessy v. Stammhaus Eike1983-07-08F
Bär v. Stammhaus Eike1983-07-08M
Caesar v. Stammhaus Eike1984-02-28M
Carla v. Stammhaus Eike1984-02-28F
Carlos v. Stammhaus Eike1984-02-28M
Carmen v. Stammhaus Eike1984-02-28F
Chris v. Stammhaus Eike1984-02-28MA
Condor v. Stammhaus Eike1984-02-28M
Dino v. Stammhaus Eike1984-02-29M
Doc v. Stammhaus Eike1984-02-29M
Don v. Stammhaus Eike1984-02-29M
Elsa v. Stammhaus Eike1984-11-26F
Emil v. Stammhaus Eike1984-11-26M
Enno v. Stammhaus Eike1984-11-26M
Etzel v. Stammhaus Eike1984-11-26M
Evi v. Stammhaus Eike1984-11-26F
Fanny v. Stammhaus Eike1985-01-29F
Farah v. Stammhaus Eike1985-01-29F
Felix v. Stammhaus Eike1985-01-29MA
Grandel v. Stammhaus Eike1985-03-18F
Gregor v. Stammhaus Eike1985-03-18M
Grizzly v. Stammhaus Eike1985-03-18M
Gundel v. Stammhaus Eike1985-03-18F
Gustel v. Stammhaus Eike1985-03-18F
Götz v. Stammhaus Eike1985-03-18M
Hakim v. Stammhaus Eike1985-12-19M
Hasso v. Stammhaus Eike1985-12-19M
Hektor v. Stammhaus Eike1985-12-19MA
Hummel v. Stammhaus Eike1985-12-19FA
Ilja v. Stammhaus Eike1985-12-28M
Imre v. Stammhaus Eike1985-12-28M
Irko v. Stammhaus Eike1985-12-28M
Istwan v. Stammhaus Eike1985-12-28M
Ivor v. Stammhaus Eike1985-12-28M
Iwan v. Stammhaus Eike1985-12-28M
Jany v. Stammhaus Eike1986-03-01F
Jarohs v. Stammhaus Eike1986-03-01M
Jenny v. Stammhaus Eike1986-03-01F
Jette v. Stammhaus Eike1986-03-01F
Jumbo v. Stammhaus Eike1986-03-01M
Juno v. Stammhaus Eike1986-03-01F
Kastor v. Stammhaus Eike1986-12-17M
Katja v. Stammhaus Eike1986-12-17F
Kilian v. Stammhaus Eike1986-12-17M
Kuno v. Stammhaus Eike1986-12-17M
Laurin v. Stammhaus Eike1986-12-22M
Layos v. Stammhaus Eike1986-12-22M
Leda v. Stammhaus Eike1986-12-22F
Löwe v. Stammhaus Eike1986-12-22M
Magnus v. Stammhaus Eike1987-01-03M
Malte v. Stammhaus Eike1987-01-03M
Mars v. Stammhaus Eike1987-01-03M
Marten v. Stammhaus Eike1987-01-03M
Morten v. Stammhaus Eike1987-01-03M
Muck v. Stammhaus Eike1987-01-03M
Nemo v. Stammhaus Eike1988-01-31M
Neptun v. Stammhaus Eike1988-01-31M
Nero v. Stammhaus Eike1988-01-31M
Nestor v. Stammhaus Eike1988-01-31M
Nick v. Stammhaus Eike1988-01-31M
Nixe v. Stammhaus Eike1988-01-31F
Odett v. Stammhaus Eike1988-03-31F
Odin v. Stammhaus Eike1988-03-31MA
Oka v. Stammhaus Eike1988-03-31FA
Orge v. Stammhaus Eike1988-03-31M
Orzina v. Stammhaus Eike1988-03-31F
Osman v. Stammhaus Eike1988-03-31MA
Paula v. Stammhaus Eike1989-03-02FA
Pinkas v. Stammhaus Eike1989-03-02M
Pinta v. Stammhaus Eike1989-03-02FA
Poldi v. Stammhaus Eike1989-03-02M
Prinz v. Stammhaus Eike1989-03-02MA
Puschka v. Stammhaus Eike1989-03-02F
Quelle v. Stammhaus Eike1989-06-15FC
Quinta v. Stammhaus Eike1989-06-15F
Quinti v. Stammhaus Eike1989-06-15FA
Quinto v. Stammhaus Eike1989-06-15M
Rana v. Stammhaus Eike1989-06-20F
Raudi v. Stammhaus Eike1989-06-20M
Raute v. Stammhaus Eike1989-06-20F
Remus v. Stammhaus Eike1989-06-20M
Reza v. Stammhaus Eike1989-06-20F
Ruben v. Stammhaus Eike1989-06-20M
Santos v. Stammhaus Eike1989-12-31M
Sarah v. Stammhaus Eike1989-12-31F
Sascha v. Stammhaus Eike1989-12-31MA
Scheitan v. Stammhaus Eike1989-12-31M
Sheriff v. Stammhaus Eike1989-12-31M
Sir v. Stammhaus Eike1989-12-31M
Taps v. Stammhaus Eike1990-02-08MD
Tilly v. Stammhaus Eike1990-02-08F
Timm v. Stammhaus Eike1990-02-08M
Tine v. Stammhaus Eike1990-02-08FC2
Tom v. Stammhaus Eike1990-02-08M
Toska v. Stammhaus Eike1990-02-08F
Urban v. Stammhaus Eike1990-05-31M
Uri v. Stammhaus Eike1990-05-31MA2
Urs v. Stammhaus Eike1990-05-31M
Utz v. Stammhaus Eike1990-05-31M
Vanessa v. Stammhaus Eike1991-04-12F
Viktoria v. Stammhaus Eike1991-04-12FC1
Vinzenz v. Stammhaus Eike1991-04-12M
Wanja v. Stammhaus Eike1991-08-06M
Wenzel v. Stammhaus Eike1991-08-06M
Wicht v. Stammhaus Eike1991-08-06M
Willem v. Stammhaus Eike1991-08-06M
Winnie v. Stammhaus Eike1991-08-06F
Xandra v. Stammhaus Eike1992-02-08F
York v. Stammhaus Eike1993-08-31MB2
Yoster v. Stammhaus Eike1993-08-31M
Yule v. Stammhaus Eike1993-08-31FA2
Yvette v. Stammhaus Eike (2)1993-08-31F
Yvonne v. Stammhaus Eike (2)1993-08-31FC1
Zethos v. Stammhaus Eike1994-10-03M
Zeto v. Stammhaus Eike1994-10-03MA2
Zetor v. Stammhaus Eike1994-10-03M
Zita v. Stammhaus Eike1994-10-03FC2
Zulu v. Stammhaus Eike1994-10-03M
Zygan v. Stammhaus Eike1994-10-03M
Achmed v. Stammhaus Eike1995-11-17M
Alysa v. Stammhaus Eike1995-11-17F
Anina v. Stammhaus Eike1995-11-17F
Arpad v. Stammhaus Eike (2)1995-11-17M
Astor v. Stammhaus Eike1995-11-17M
Barsa v. Stammhaus Eike (2)1997-01-14F
Behruz v. Stammhaus Eike1997-01-14MA
Bessy v. Stammhaus Eike 146491997-01-14F
Big-Bang v. Stammhaus Eike1997-01-14MA
Boris v. Stammhaus Eike1997-01-14M
Brix v. Stammhaus Eike1997-01-14M
Bubi v. Stammhaus Eike1997-01-14M
Burga v. Stammhaus Eike1997-01-14F
Caesar v. Stammhaus Eike (2)1997-01-21M
Candy v. Stammhaus Eike1997-01-21F
Castor v. Stammhaus Eike1997-01-21MA
Catinka v. Stammhaus Eike1997-01-21FA2
Chila v. Stammhaus Eike1997-01-21FA2
Clarissa v. Stammhaus Eike1997-01-21F
Cleo v. Stammhaus Eike1997-01-21F
Dasty v. Stammhaus Eike1998-02-08M
Dela v. Stammhaus Eike1998-02-08FC1
Dina v. Stammhaus Eike1998-02-08F
Dini v. Stammhaus Eike1998-02-08F
Dixi v. Stammhaus Eike1998-02-08FC2
Don v. Stammhaus Eike (2)1998-02-08M
Donka v. Stammhaus Eike1998-02-08F
Donna v. Stammhaus Eike1998-02-08F
Ebba v. Stammhaus Eike1999-02-14F
Edelweiß v. Stammhaus Eike1999-02-14F
Eike v. Stammhaus Eike (2)1999-02-14F
Eila v. Stammhaus Eike1999-02-14FA2
Ela v. Stammhaus Eike1999-02-14FA
Elfe v. Stammhaus Eike1999-02-14F
Emilia v. Stammhaus Eike1999-02-14F
Eyka v. Stammhaus Eike1999-02-14F
Faisal v. Stammhaus Eike2000-05-03M
Falk v. Stammhaus Eike2000-05-03M
Fels v. Stammhaus Eike (2)2000-05-03M
Florentine v. Stammhaus Eike2000-05-03F
Franz v. Stammhaus Eike2000-05-03M
Franziska v. Stammhaus Eike2000-05-03F
Frenc v. Stammhaus Eike2000-05-03M
Friedrich v. Stammhaus Eike2000-05-03M
Götz v. Stammhaus Eike (2)2002-02-12MA
Gonzo v. Stammhaus Eike2002-02-12M
Gringo v. Stammhaus Eike2002-02-12M
Gecco v. Stammhaus Eike2002-02-12F
Gela v. Stammhaus Eike2002-02-12F
Gisa v. Stammhaus Eike2002-02-12F
Goldi v. Stammhaus Eike (2)2002-02-12F
Gronda v. Stammhaus Eike2002-02-12F
Guste v. Stammhaus Eike2002-02-12F