Search Again

 

18 Offspring found.

NameDOBSexHipsElbowsEyesPhoto
Alex v. Glemstal1953-04-22M
Arko v. Glemstal1953-04-22M
Arno v. Glemstal1953-04-22M
Arri v. Glemstal1953-04-22M
Asso v. Glemstal1953-04-22M
Asta v. Glemstal (2)1953-04-22F
Baldur v. Glemstal1954-05-16M
Barko v. Glemstal1954-05-16M
Barri v. Glemstal1954-05-16M
Benno v. Glemstal1954-05-16M
Bodo v. Glemstal1954-05-16M
Bärbel v. Glemstal1954-05-16F
Carlo v. Glemstal1955-06-15M
Castor v. Glemstal1955-06-15M
Cato v. Glemstal1955-06-15M
Cilli v. Glemstal1955-06-15F
Condor v. Glemstal1955-06-15M
Conny v. Glemstal1955-06-15M