Search Again

 

16 Offspring found.

NameDOBSexHipsElbowsEyesPhoto
Nelly v. Kochertal1920-10-10F
Astor vom Römerturm1922-08-28M
Asta v. Römerturm1922-09-05F
Wanda v. Zuffenhausen1922-09-05F
Leo v. Leinfelderhof1922-10-10M
Ada v. Kochertal1923-06-07F
Anita v. Glemstal1923-06-07F
Barko v.d. Elsenz1927-06-05M
Bello v.d. Elsenz1927-06-05M
Benno v.d. Elsenz1927-06-05M
Berbel v.d. Elsenz1927-06-05F
Leo v.d. Elsenz1927-06-05M
Marko v.d. Elsenz1927-06-05M
Minka v.d. Elsenz (2)1927-06-05F
Rino v.d. Elsenz1927-06-05M
Barry v.d. Elsenz (2)1927-06-05M