Search Again

 

68 Leonbergers found with the same sire.

NameDOBSexDamHipsElbowsEyesPhoto
Barry v. Gräfenau1965-02-08MAsta v. Gräfenau
Basko v. Gräfenau1965-02-08MAsta v. Gräfenau
Benno v. Gräfenau1965-02-08MAsta v. Gräfenau
Bias v. Gräfenau1965-02-08MAsta v. Gräfenau
Borris v. Gräfenau1965-02-08MAsta v. Gräfenau
Britta v. Gräfenau1965-02-08FAsta v. Gräfenau
Asta v. Helmstadt1965-04-27FElla v.d. Solitude
Anja v. Mauerle1965-05-08FKira v.d. Solitude
Anka v. Mauerle1965-05-08FKira v.d. Solitude
Anta v. Mauerle1965-05-08FKira v.d. Solitude
Arbo v. Mauerle1965-05-08MKira v.d. Solitude
Arko v. Mauerle1965-05-08MKira v.d. Solitude
Eddy v. Glemstal1965-05-09FDina v.d. Staufenstadt
Eico v. Glemstal1965-05-09MDina v.d. Staufenstadt
Elfe v. Glemstal1965-05-09FDina v.d. Staufenstadt
Elka v. Glemstal1965-05-09FDina v.d. Staufenstadt
Elke v. Glemstal1965-05-09FDina v.d. Staufenstadt
Elli v. Glemstal1965-05-09FDina v.d. Staufenstadt
Enrico v. Glemstal1965-05-09MDina v.d. Staufenstadt
Ero v. Glemstal1965-05-09MDina v.d. Staufenstadt
Etzel v. Glemstal1965-05-09MDina v.d. Staufenstadt
Sascha v. Pappelhof1965-05-16MHanny v. Donautal
Senta v. Pappelhof1965-05-16FHanny v. Donautal
Sultan v. Pappelhof1965-05-16MHanny v. Donautal
Ada v.d. sieben Linden1965-05-19FInka v.d. Solitude
Arno v.d. sieben Linden1965-05-19MInka v.d. Solitude
Astor v.d. sieben Linden1965-05-19MInka v.d. Solitude
Afra v. Waldenserdorf1965-08-28FAsta v.d. Goldstadt
Arko v. Waldenserdorf1965-08-28MAsta v.d. Goldstadt
Arno v. Waldenserdorf1965-08-28MAsta v.d. Goldstadt
Arras v. Waldenserdorf1965-08-28MAsta v.d. Goldstadt
Axel v. Waldenserdorf1965-08-28MAsta v.d. Goldstadt
Alf v. Kühlenberg1965-09-01MEddy v.d. Staufenstadt
Alma v. Kühlenberg1965-09-01FEddy v.d. Staufenstadt
Anka v. Kühlenberg1965-09-01FEddy v.d. Staufenstadt
Arko v. Kühlenberg1965-09-01MEddy v.d. Staufenstadt
Asta v. Kühlenberg1965-09-01FEddy v.d. Staufenstadt
Axel v. Kühlenberg1965-09-01MEddy v.d. Staufenstadt
Carlo v. Gräfenau1966-02-28MAsta v. Gräfenau
Charly v. Gräfenau1966-02-28MAsta v. Gräfenau
Citta v. Gräfenau1966-02-28FAsta v. Gräfenau
Conny v. Gräfenau1966-02-28FAsta v. Gräfenau
Cora v. Gräfenau1966-02-28FAsta v. Gräfenau
Cäsar v. Gräfenau1966-02-28MAsta v. Gräfenau
Aiax v. Gaisberg1966-05-25MDiana v. Glemstal
Alex v. Gaisberg1966-05-25MDiana v. Glemstal B
Alf v. Gaisberg1966-05-25MDiana v. Glemstal
Alfa v. Gaisberg1966-05-25FDiana v. Glemstal
Anka v. Gaisberg1966-05-25FDiana v. Glemstal
Annuschka v. Gaisberg1966-05-25FDiana v. Glemstal
Arko v. Gaisberg1966-05-25MDiana v. Glemstal B
Astor v. Gaisberg1966-05-25MDiana v. Glemstal
Carlo v.d. Flattichlinde1967-02-10MAntje v.d. Flattichlinde
Christel v.d. Flattichlinde1967-02-10FAntje v.d. Flattichlinde
Citta v.d. Flattichlinde1967-02-10FAntje v.d. Flattichlinde
Coni v.d. Flattichlinde1967-02-10MAntje v.d. Flattichlinde
Cora v.d. Flattichlinde1967-02-10FAntje v.d. Flattichlinde
Cuno v.d. Flattichlinde1967-02-10MAntje v.d. Flattichlinde
Bari v. Gaisberg1967-10-21MDiana v. Glemstal
Barko v. Gaisberg1967-10-21MDiana v. Glemstal
Bella v. Gaisberg1967-10-21FDiana v. Glemstal
Bello v. Gaisberg1967-10-21MDiana v. Glemstal
Benno v. Gaisberg1967-10-21MDiana v. Glemstal
Bessi v. Gaisberg1967-10-21FDiana v. Glemstal
Betti v. Gaisberg1967-10-21FDiana v. Glemstal
Boris v. Gaisberg1967-10-21MDiana v. Glemstal
Britta v. Gaisberg1967-10-21FDiana v. Glemstal
Bärbel v. Gaisberg1967-10-21FDiana v. Glemstal